Жури

Проф. Кръстан Каракашев, експерт в областта на паркоустройството

Проф. Кръстан Каракашев е изтъкнат специалист в областта на паркоустройството. Той има повече от 250 разработки в областта на градоустройството и териториалното устройство по проблемите на паркоустройството, озеленяването, устройството на ландшафта, екологията и др.

Под негово ръководство и с негово участие са реализирани на 150 проекта по устройството на ландшафта към ТУП, зелени системи към ОГП, обществени градски паркове, градски площади, паркоустройство на почвени комплекси, на жилищни комплекси, околни пространства на обществени сгради, атракционни и мемориални паркове, зоологически градини и др.

Проф. Кръстан Каракашев има редица научни и нормативни разработки, научни доклади и статии в областта устройството на ландшафта, формирането и поддръжката на зелени системи, паркоустройство на селища и др.

Доц. д-р инж. Красимир Петров

Доц. д-р инж. Красимир Петров е заместник-ректор, УАСГ. Той е ръководител катедра Хидромелиорации в Хидротехнически факултет. Има издадени материали на темите "Водостопански изследвания" и "Напоителни системи и съоръжения".

Д-р инж. Димитър Козаров

Д-р инж. Димитър Козаров е специалист по декоративна растителност и озеленяване. Той е създател на „Южен парк –Несебър” и има дългогодишен опит в ландшафтната архитектура.

Антонио Фриато

Антонио Фриато има дългогодишен опит в областта на водните ефекти, фонтани, езера и биоезера. Работи като консултант към компания "Меснер" Германия.

Валентин Михов

Валентин Михов е бивш президент на Български футболен съюз и на Професионалната футболна лига. В момента е управител на фирма С.В.-РСА България ООД, носител на изключителните права на БФС за радио, телевизионно, интернeт и мобилно излъчване на първенствата и турнирите организирани от него за сезон 2011/2012 година.

Янко Миленков

Янко Миленков е специалист по Геодезия, Фотограметрия и Картография. Работил е по редица обекти като Геодезически мрежи с местно предназначение, Кадастрални и регулационни планове на населени места, Строителни мрежи на заводски площадки, Карти на възстановената собственост, ПУП – обекти на линейната инфраструктура, Кадастрални и Ортофо карти и други.

Мартин Постулка

Мартин Постулка е представител на фирма Perrot, Чехия /Германия/. Специалист е по тревни спортни съоръжения.

Инж. Йохан Петков

Инж. маг. Йохан Петков е инженер специалист енергийно спестяване. Член е на борда на дирекция "Улично осветление" АД.

инж. Деян Кирязов

Инж. Деян Кирязов е председател на фондация "Зелена община". Той е сертифициран одитор на напоителни системи от Европейската асоциация по напояване (EIA), специалист хидромелиорации.

Вулф Колмайер

Вулф Колмайер е регионален мениджър на Irritol Systems Europe за Централна и Източна Европа. Компанията е сред лидерите на пазара по поливане и напояване, поливни инсталации и напоителни системи.

Адв. Румяна Ножарова

Адв. Румяна Ножарова

Румяна Ножарова е адвокат и експерт в областта на устройство на територията. Работи като юрисконсулт в Столична Регионална Дирекция за национален строителен контрол (СРДНСК) до 2006 г., след което се включва в екипа, осъществяващ проектите и обслужването на „Софарма имоти” АДСИЦ.
Участвала е в различни устройствени и строителни инициативи на Завода за тежко машиностроене „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД. В момента има собствена адвокатска кантора, специализирана в областта на устройство на територията.

Мирослав Йончев

Мирослав Йончев е посланик на добра воля на Програма "Зелена Община". Той е световен шампион по фитнес от Москва 2003 г.