Спечелили

Зелен проект, реализиран от общината и нейните граждани

- община Павел баня
община Русе

Реализиран проект за благоустройство на градска зелена система от голяма община

- община Русе за централна градска част
- Столична община за ремонт на първа част на Южен парк

Категория зелено спортно съоръжение с тревна настилка

Номинирни общини: Бургас, Батак
община Бургас

Зелено спортно съоръжение с тревно покритие

община Бургас
община Нова Загора

категория - Фонтани и водни ефекти

община Нова Загора
община Нова Загора

Реализиран проект за благоустройство на градска зелена система от малка или средна община

- община Нова Загора
община Лясковец

Проект за благустройство на градската зелена система

община Лясковец
община Чавдар

Награда за ефективно оползотворяване средствата на еврофондовете

община Чавдар
община Бургас

специалните награди за - Устойчиво развитие на градската зелена система

- Столична община
- община Бургас