Април 2010

28.04.2010

На 28 и 29 април 2009 бе семинарът на Зелена община

На семинарът "Водо- и енергоспестяващи технологии в зелените системи на общините. Фонтани и детски площадки.Екопътеки" бяха поканени, както международни лектори от Италия и Гърция, така и български.