Кога е създадена програма "Зелена община"?

Програма "Зелена община" е създадена от "Аквамат 2000" със съдействието на Irritrol Systems Europe през 2002 г.

Целта й е да подпомогне устойчивото развитие на българските общини, както и осъвременяването на стари и създаването на нови зелени системи на територията им.