С каква цел е създадена фондация "Зелена община"?

Фондация „Зелена Община” е създадена през 2002 г. Основната й цел е развитието на зелените системи на българските общини чрез подпомагане при изграждането, благоустрояването и поддържането на паркове, градини и обществени спортни терени.

Фондацията се фокусира върху осигуряване на актуална информация за новостите и световните тенденции в напояването; разработване на проекти за изграждане на автоматизирани напоителни системи на паркове и градини, както и консултации за основните принципи при проектирането и изграждането на детски площадки, създаването на достъпна околна среда в обществените зелени зони, подпомагаща социалната интеграция на хора с увреждания.

Експерите от общината оказват съдействие при кандидатстване по европейски програми за финансиране на проекти, дават консултации при изграждането на съоръжения за активен спорт, инициират срещи и дискусии на българските общини за обмяна на опит в благоустрояването и поддържането на общинските паркове.