29.11.2012

В Свиленград започва изграждането на спортна зала и благоустрояване на парк "Младежки"

 Договорите за два одобрени проекта на Община Свиленград подписа кметът инж. Георги Манолов в столицата по покана на Държавен фонд „Земеделие”.

По Програма за развитие на селските райони ще бъдат финансирани проект за възстановяване и благоустрояване на парк „Младежки” и проекта за изграждане на многофункционална спортна зала и две нови спортни площадки – в кв. “Кап. Петко войвода” и в ромския квартал на града.

За строителството на спортните обекти са отпуснати 5 651 344 лева.

Плановете на общинското ръководство са спортната зала да бъде открита за празника на Свиленград - 5 октомври, през 2013 г. Тя ще бъде разположена до градския стадион “Колодрума”, с разгъната застроена площ 4 200 кв. м. и размер на игралното поле – 1 222 кв.м. Ще разполага с 1 100 седящи места, включително и за инвалиди. Голямата площ и височината на залата от 13 м позволяват приложението на почти всички спортове – волейбол, баскетбол, хандбал, художествена гимнастика, борба, бокс, карате, аеробика и други.

Проектът за възстановяване и благоустрояване на парк „Младежки” в Свиленград е на стойност 444 804 лева. Продължителността му е 30 месеца. Целта на проектната разработка е да се подобри инфраструктурата и да се възстановят щетите нанесени от наводнението на града.

Парк „Младежки” е разположен в северната част на Свиленград близо до река Марица. Площта му е 75 267 кв. м. По традиция там всяка година се провежда есенният свиленградски панаир. Проектът предвижда цялостно възстановяване и модернизация на съществуващите алеи и оформянето на нови. В югозападната му част ще се запазят изградените съоръжения за тенис на корт. Озеленяването ще бъде обогатено със засаждането на нови растителни и дървесни видове. В центъра на парка ще бъде поставена обществена чешма. На подходящи места ще бъдат разположени пейки, две дървени беседки, три дървени шатри, кошчета за отпадъци, санитарен възел. За хората с увреждания всички бордюри ще бъдат изпълнени на нивото на настилката и тревния масив. За децата ще се изгради многофункционална детска площадка. Предвидена е зона за разходка на кучета с площ 2 500 кв. м.

Паркът ще бъде осветен с нови осветителни тела. Теренът ще бъде отводнен чрез изграждане на канализация за отвеждане на дъждовните води към съществуващата канализационна мрежа. За напояване на зелените площи е предвидено изграждане на водопроводна мрежа и система за капково поливане. Целият обект ще бъде ограден, ще бъдат осигурени 3 пешеходни и 3 автомобилни входа за достъп. На няколко отделни места ще бъдат отредени паркинги за около 200 броя паркоместа.