Зелена община

Фондация „Зелена Община” е създадена през 2002 г. Основната й цел е развитието на зелените системи на българските общини чрез подпомагане при изграждането, благоустрояването и поддържането на паркове, градини и обществени спортни терени.

Награди на Фондация „Зелена Община”

Фондация „Зелена Община” е създадена през 2002 г. Основната й цел е развитието на зелените системи на българските общини чрез подпомагане при изграждането, благоустрояването и поддържането на паркове, градини и обществени спортни терени. Дейността на фондацията се фокусира върху следните акценти:

- осигуряване на актуална информация за новостите и световните тенденции в напояването;
- разработване на проекти за изграждане на автоматизирани напоителни системи на паркове и градини;
- оказване на съдействие при кандидатстване по европейски програми за финансиране на проекти;
- консултации за основните принципи при проектирането и изграждането на детски площадки с цел осигуряване на безопасна и оптимална среда за физическо и духовно развитие на децата,
- стимулиране създаването на достъпна околна среда в обществените зелени зони, подпомагаща социалната интеграция на хора с увреждания;
- консултации при изграждането на съоръжения за активен спорт;
- осигуряване на условия за срещи и дискусии на българските общини за обмяна на опит в благоустрояването и поддържането на общинските паркове.

Първият конкурс „Зелена Община” е проведен през пролетта на 2004 г., като целта му е насърчаване и поощряване на въвеждането на модерни енергоспестяващи технологии в напояването на обществени зелени площи. Наградата „Зелена Община” се присъжда на база постигнатото през изминалата година и се връчва в четири категории:

- Реализиран проект за благоустройство на градската зелена система
- Проект за благоустройство на градската зелена система
- Реализиран проект за зелено спортно съоръжение /стадион, спортна площадка с тревно покритие и други/
- Проект за спортно съоръжение

Номинират се общини, разработили ефективни проекти за автоматизирано напояване на зелени площи.
Победителят във всяка категория се определя от международно  жури,  съставено от високо квалифицирани специалисти.