Консултации

Фондация "Зелена община" работи с експерти, които ще ви консултират при разработване на проекти за изграждане на автоматизирани напоителни системи на паркове, градини, при проектирането и изграждането на детски площадки, на съоръжения за активен спорт, както и на зони за достъп на хора в неравностойно положение.

От тях може да получите съдействие при кандидатстване по европейски програми за финансиране на проекти, да обмените опит в проекти за благоустрояване и поддръжка на паркове, зелени зони, напоителни системи, водни атракции.